Pablo Software Solutions
 
NR 5/2011 (93)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Induction machine diagnostics based on FFT analysis of current space vector  - J. Rusek
2. Multiphase cage induction motors for controlled drives - P. Drozdowski
3. Badania symulacyjne silnika BLDC przeznaczonego do napędu hybrydowego bezzałogowego aparatu latającego  - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
4. Reluctance motor mathematical model in natural reference frame using Hamiltonian equations - simulational analysis  - W. Burlikowski
5. Single-phase line start permanent magnet synchronous motor - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
6. Method for increasing the control robustness of the permanent magnet machine tool feed-drive  - K. Pietrusewicz
7. Modeling and optimization of an IE4-class high-efficiency induction motor prototype   - W. Jażdży
ński
8. Application of permanent magnets with multi-directional magnetization in magnetoelectric disc motor  - T. Błażejczyk, A. Rude
ński
9. The application of multi - pole bonded magnets in electric motors - M. Karbowiak, D. Kapelski, B. Jankowski, M. Przybylski, B. Ślusarek
10. Metoda polowo-obwodowa obliczania charakterystyk elektromechanicznych synchronicznych silników reluktancyjnych  - R. Rossa
11. Analysis of iron and eddy-current loss in low-power BLDC motor with magnet segmentation  - A. Młot, M. Korkosz, M. Łukaniszyn
12. Wpływ połącze
ń uzwojeń biegunów w aktywnym łożysku magnetycznym na jego parametry elektromagnetyczne   - B. Tomczuk, J. Zimon, D. Wajnert
13. Weryfikacja pomiarowa dwumodułowego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym   - M. Łukaniszyn, M. Kowol, J. Kołodziej
14. Zastosowanie karty szybkiego prototypowania DS1104 do sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym ze strumieniem osiowym   - J. Kołodziej, M. Kowol, M. Łukaniszyn
15. Model symulacyjny maszyny reluktancyjnej przełączalnej  - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
16. Analiza właściwości silników reluktancyjnych przełączalnych do napędów pojazdów elektrycznych  - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
17. Analiza wpływu kąta przesunięcia segmentów magnesów trwałych na parametry silnika BLDC małej mocy  - M. Korkosz, A. Młot, M. Łukaniszyn
18. Naciąg magnetyczny w niesymetrycznej, wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi   - Z. Goryca, A. Pakosz
19. Obliczenia projektowe sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym   - P. Kowol, Z. Pilch, P. Kielan
20. Porównanie wyników elektromagnetycznych oblicze
ń polowych 2D i 3D dla jednostronnego indukcyjnego silnika liniowego  - A. Herbst, G. Kamiński
21. Optymalizacja maszyny dyskowej z magnesami trwałymi i bezrdzeniowym twornikiem z uzwojeniem ewolwentowo-promienowym  - J. Szczypior, R. Jakubowski 
22. Konstrukcja i modelowanie bezżłobkowego silnika tubowego z magnesami trwałymi   - M. Rzeszowski, J. Szczypior, B. Kami
ński
23. Wykorzystanie mikrokontrolerów ARM w układach sterowania silnikami z magnesami trwałymi  - K. P. Dyrcz
24. Badania eksperymentalne rozruchu silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi  - L. Antal, M. Gwoździewicz
25. Wpływ kształtu szczeliny powietrznej na właściwości silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi - T. Zawilak
26. Analiza bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami NdFeB  - M. Ciurys, I. Dudzikowski
27. Disk stepper motor with permanent magnets - J. Ka
ňuch, Ž. Ferková
28. Wpływ parametrów konstrukcyjnych liniowego silnika tubowego indukcyjnego na wybrane charakterystyki eksploatacyjne  - S. Wiszniewski
29. Porównanie obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi - P. Cierzniewski, R. Pałka, P. Paplicki, M. Wardach
30. Maszyna tarczowa z magnesami trwałymi - wybrane aspekty budowy parametrycznych modeli geometrycznych 3D  - P. Paplicki
31. Porównanie wybranych regulatorów prądu w układzie sterowania silnikiem synchronicznym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych  - R. Piotuch, R. Pałka
32. Aura magnetyczna silnika indukcyjnego jako sygnał diagnostyczny  - J. Mróz
33. A standalone hybrid power system for the outback community of Oodnadatta in South Australia  - R. K. Singh, Ö. Göl, A. Nafalski
    
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019