Pablo Software Solutions
 
NR 4/2012 (97)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Funkcja przyspieszenia drgań ay=f(ax) jako narzędzie do określania  stanu technicznego łożyska  - M. Barański, A. Decner
2. Trójfazowy generator synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi, jako źródło energii elektrycznej w agregacie prądotwórczym - P. Pistelok
3. Magnetyczna komora badawcza dedykowana do hodowli komórek - S. Gawron, M. Glinka, T. Wolnik
4. Nowoczesne metody badań diagnostycznych układów napędowych kopal­nianych maszyn przepływowych - Z. Szymański
5. Identyfikacja warunków pracy transformatorów zasilających przekształt­niki AC/DC/AC - A. Sikora
6. Telemetria w diagnozowaniu maszyn elektrycznych  - A. Decner, M. Barański
7. Ocena stanu technicznego izolacji zwojowej metodą rozmytej fali napię­ciowej - T. Glinka, A. Decner, A. Polak
8. Proces starzenia izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych - T. Glinka, A. Polak, A. Decner
9. Silniki klatkowe dużej mocy do często powtarzanych lub długo trwających rozruchów - J. Bernatt, M. Bernatt
10. Koszty eksploatacji pojazdu elektrycznego - T. Rudnicki
11. Wytyczne do projektowania wału i doboru łożysk dla indukcyjnych silni­ków trakcyjnych zasilanych z falowników - J. Westerowski
12. Pomiar prądów fazowych silnika z magnesami trwałymi - T. Rudnicki, R. Czerwiński
13. Zniszczenia klatek rozruchowych wirników dwuklatkowych silników in­dukcyjnych - B. Drak
14. Weryfikacja poprawności szybkiej metody polowo-obwodowej obliczania charakterystyk obciążenia prądnic z magnesami trwałymi - R. Rossa, T. Wolnik
15. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi jako napęd pojazdu hybrydo­wego - E. Król, R. Rossa
16. Regulacja prędkości obrotowej w napędzie elektrycznym "e-kit" dedyko­wanym do elektryfikacji małych samochodów osobowych i dostawczych - R. Rossa, E. Król
17. Silniki tarczowe z magnesami trwałymi jako napęd pojazdów wolnobież­nych - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych - T. Glinka, E. Król, A. Białas, T. Wolnik
18. Projekt silnika tarczowego z magnesami trwałymi - T. Glinka, T. Wolnik, E. Król
19. Koncepcja napędu elektrycznego "E-Kit" dla miejskich samochodów osobowych -
W. Radwański, B. Będkowski, A. Białas, R. Rossa
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019