Pablo Software Solutions
 
NR 1/2013 (98)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Co to jest IMS?  - A. Domoracki
2. Korekcja kształtu prądu wtórnego przekładnika prądowego - B. Biel, A. Jakubowska
3. Badania falownikowego napędu pompy wodnej z silnikiem indukcyjnym - T. Drabek, J. Rusek
4. Wybór metody sterowania DTC dla synchronicznego silnika reluktancyjnego - R. Machlarz
5. Energooszczędne napędy maszyn górniczych z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi zasilanymi z przemienników częstotliwości - A. Dzikowski, M. Hefczyc, A. Kozłowski
6. Monitoring zdalny w praktyce - 6 miesięcy doświadczeń z instalacji zdal­nego monitoringu silnika AML 630 L6BAB w Cementowni Lafarge Ku­jawy  - A. Nowak, P. Rzeszuciński, M. Cyniak, J. Ottewill, M. Wnek, P. Mulay, W. Gaura, W. Pytko
7. Rozproszony system pomiarowy do diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych - M. Pawlak, Z. Żarczyński
8. Badania symulacyjne i stanowiskowe silnika PMSM podczas hamowania elektrycznego z odzyskiem energii - B. Polnik, R. Konsek
9. Generatory synchroniczne jako kompensatory mocy biernej i filtry wyższych harmonicznych - T. Glinka
10. Dwa przykłady właściwego doboru silników dużej mocy do często powtarzanych lub długo trwających rozruchów - M. Bernatt
11. Modeling of the turbogenerator regulation sys­tems - P. Kisielewski, A. Gozdowiak
12. Specjalistyczne wycinanie laserowe w technologii Fiber - Ł. Kubik, M. Macherzyński, T. Czaja
13. Przekształtnikowy układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii - emulator fizyczny oraz  makieta mobilna - L. M. Grzesiak, B. Ufnalski, A. Kaszewski, M. Michalczuk, P. Rumniak, A. Gałecki, P. Biernat
14. Przekształtnikowy napęd samochodu elektrycznego - J. Załęski, M. Dadana, P. Młodzikowski, M. Twerd
15. Wpływ warunków początkowych na stabilność przekształtnikowych napę­dów trakcyjnych - A. Stobiecki, R. Dudek
16. Zastosowanie programowalnego układu logicznego do generacji szybkich impulsów kalibrujących - P. Paduch
17. Prototyp kalibratora miernika wyładowań niezupełnych - P. Paduch
18. Przemysł elektrotechniczny  w Polsce w okresie 2007
¸2012 - wzrost pod­czas kryzysu to nasza specjalność - J. Nowastowski
19. Poprawa efektywności energetycznej w produktach przemysłu elektro­technicznego - J. Nowastowski
20. Modelowanie samowzbudnych prądnic indukcyjnych - R. Miksiewicz
21. Problemy związane z doborem pomp w instalacjach pompowych w celu powiększenia efektywności energetycznej - W. G. Zieliński
22. Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego metodą skano­wania magnetycznego - M. Rad, W. Rams, W. Kandora
23. Analiza uszkodzeń silników wysokonapięciowych prądu przemiennego w elektrowniach zawodowych - B. Drak, P. Zientek
24. Stany dynamiczne w pracy synchronicznej silników indukcyjnych pier­ścieniowych - S. Azarewicz,
A. Zalas, P. Zalas
25. Wybrane własności eksploatacyjne silników asynchronicznych klatkowych zasilanych napięciem o dużej częstotliwości - M. J. Zielińska
26. Porównanie jednofazowego silnika indukcyjnego i jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi. Badania eksperymentalne - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
27. Model komputerowy wielosilnikowego napędu manipulatora równole­głego z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego - J. Hetmańczyk, Ł. Gawleta, K. Krykowski
28. Możliwości badawczo-pomiarowe laboratorium akredytowanego Woj­skowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej - W. Frankiewicz, L. Szugajew, D. Gibalski
29. Wykorzystanie funkcji jednostkowej przewodności magnetycznej szczeliny do określania momentów zaczepowych w maszynach z magnesami trwa­łymi - T. Drabek, A. Matras, J. Skwarczyński
30. Model matematyczny silnika synchronicznego z magnesami trwałymi typu PMSM z wykorzystaniem metod wariacyjnych - A. Czaban, W. Czaban, A. Rusek, M. Lis
31. Model matematyczny elektromechanicznych stanów nieustalonych silnika typu BLDC zasilanego ze źródła napięcia sinusoidalnego - M. Lis, O. Makarchuk
32. Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym - M. Niechaj
33. Hybrydowy silnik krokowy z magnesami stałymi jako element hamujący - K. Szewczyk, A. Kościelniak, R. Kot, E.  Moryń-Kucharczyk
34. Wirtualny punkt synchronizacji w układach sterowania trójfazowymi mostkami tyrystorowymi - W. Stopczyk, Z. Nawrocki
35. Efekty zastosowania inteligentnego układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości średniego napięcia w pompowni sieci cieplnej - Z. Szulc
36. Wpływ algorytmu sterowania przekształtnika na właściwości napędu z silnikiem bezszczotkowym -  E. Król, M. Maciążek
37. Urządzenie do magnesowania magnesów trwałych. Wyniki badań - P. Pistelok, T. Kądziołka
38. Naciąg magnetyczny w maszynach elektrycznych wirujących z magnesami trwałymi - W. Radwański, J. Madej
39. Modelowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o uzwoje­niach skupionych - T. Kądziołka
40. Wyznaczenie rozkładu temperatur stanu ustalonego w modelu 2D przy użyciu programu Excel - A. Białas
41. Analiza porównawcza wybranych modeli silników tarczowych z magnesami trwałymi - T. Wolnik
42. Analiza numeryczna CFD układów chłodzenia maszyn elektrycznych - weryfikacja doświadczalna - część I - B. Będkowski, T. Jarek
43. Praca układu napędowego drzwi kabinowych z silnikiem synchronicznym przy zasilaniu awaryjnym - K. Kolano
44. Prof. zw. Zygmunt Gogolewski -
T. Glinka
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019